Såg en t-shirt med texten: “In a world where you can be anything – be kind”.

Det är vänliga veckan den här veckan. En fin tanke. Att fokusera lite extra på vänlighet. Det här är ett bra fokus även när det gäller vår kommunikation. Att vara lite extra vänlig och förstående. Något som inte alltid är så lätt. För om du är säker på att du har rätt och den andre fel?

Ställ dig frågan: Är det viktigt att du får rätt?

När du är i kontakt med andra, på jobbet eller hemma, vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Det är en relevant fråga. För många konflikter och missförstånd handlar nämligen om vem som har rätt eller fel, och känslan av att inte vara förstådd kan leda till låsningar under lång tid.

I de allra flesta fall av missförstånd är det inte så konstruktivt att reda ut vem som hade rätt eller vad som föranledde den situation vi hamnat i. Även om det är frestande. Det kan istället vara bättre och lättare att helt enkelt konstatera att det har skett ett missförstånd och att kommunikationen inte varit den bästa. Fokusera istället framåt. Fokusera på hur det kan bli bättre. Det för diskussionen framåt, och är ett konstruktivt sätt att skapa samförstånd och en relation som fungerar.

Något annat som är bra att komma ihåg är att människor utgår ifrån sig själva och att vi alla är olika. Det betyder att alla inte ser på saker på samma sätt som du gör. Så när du tycker att en person reagerar konstigt och faktiskt verkar helt dum i huvudet så kan det vara så att den personen ser på saken från en helt annan synvinkel än vad du gör. Och det behöver inte vara fel, bara från ett annat håll eller på ett annat sätt. Det mesta är inte svart-vitt och endimensionellt. När du inser att människor utgår ifrån sin egen erfarenhet och sina egna preferenser, har du vunnit mycket i förståelse. Något som kan leda situationen framåt. Du är mer förstående, och mer vänlig.

Sedan är det vänligt att inte bara ta för givet att du är tydlig. För det är inte säkert att du är det även om du tycker det själv. Eftersom alla är olika och ser utifrån sitt egna perspektiv. Så glöm inte bort att stämma av och kvittera att det du har kommunicerat också är det som gått fram.

En kontrollfråga. Men om du ställer frågan ”Förstår du vad jag menar?” och du får ett ja till svar, har du ändå inte koll på om det du verkligen menade också nådde fram. Ställ istället frågor som:

– Hur tolkar du det jag har sagt?

– Vad betyder detta för dig?

– Vad är din reflektion kring detta?

– Kan du upprepa det jag har sagt?

Det är vänliga veckan. Var också lite vänligare i din kommunikation. Hela veckan. Och gärna alla andra veckor också.

Pin It on Pinterest

Share This