Det blir vanligare och vanligare. På en konferens vill man ha en talare som inspirerar, ger en vitamininjektion och skapar bra stämning. På flera av de konferenser där jag medverkar är det just det som publiken uttrycker att de vill ha; en stunds underhållning som manar till reflektion.

“Är det verkligen så att föreläsningarna har tagit utbildningens plats? Är det ett tecken på att chefens kompetensutveckling har fått ersättas av snabba, grunda lösningar?”

Tidningen Chef har analyserat talarbranschen. En bra artikel som visar på att det går trender även inom detta område, och att många kanske väljer en talare som en underhållare, eller som en ersättare för utbildning. Det är då det lätt blir en quick fix. När vi anlitar en duktig talare som ruskar om oss i publiken, tror vi per automatik att förändringen kommer att ske. Att medarbetarna kommer att börja agera annorlunda och mer i linje med företagets vision och strategier. När det i själva verket krävs en hel del mer.

En duktig talare kan vara en inspiratör, men om det ska fungera bör föreläsningen vara en del i något större och mer långsiktigt. Så många skulle kunna använda sina möten så mycket mer effektivt och få dem att bli en viktig del i företagets övergripande strategi, utan att det egentligen skulle kosta mer. Bara ta lite mer tid och planering. För möten är perfekta forum för att sätta igång nya beteenden och förändringar. Därför kan talare vara oerhört viktiga. Som underhållning, visst, men framför allt som igångsättare.

Det är min övertygelse, och något jag skulle älska att jobba mer med.

Pin It on Pinterest

Share This