Den som har förmågan att berätta en historia som väcker intresse och gärna fängslar har betydligt lättare att nå fram med sitt budskap. Riktigt bra storytelling ska vara kort, enkel och stark. Rekommendationen är aldrig mer än en halv A4-sida. I handboken The Astonishing Power of Story, menar författaren Justin Cohen att en berättelse kan läggas upp i fyra steg:

1. Drivkraft – I varje berättelse finns någon som vill något. Vem är din huvudperson och vad vill hen?

2. Motstånd – Vad är det för hinder som huvudpersonen måste komma över för att få det hen vill ha? Finns det någon konflikt? Hur agerar huvudpersonen?

3. Upplösning – Huvudpersonen kan få en insikt som löser problemet.

4. Slutpoäng – Här trummar du in sensmoralen i din berättelse. Ett effektfullt sätt att bygga din presentation kan vara att börja med att berätta första delen av din story i början av presentationen, för att sedan knyta an till den i slutet och där ge slutpoängen.

När du lyckas skapa en nyfikenhet får du publikens uppmärksamhet. Att du dessutom knyter ihop säcken på slutet med din story visar att du har en genomtänkt strategi med din presentation, där du har ansträngt dig och gör presentationen riktigt professionellt.

Detta är en av de inspirationsbloggar jag delar för att ge tips och verktyg på hur du kan ta din scen med större lust och trygghet, så att du verkligen når fram till din publik.

 

Pin It on Pinterest

Share This