Hur ska vi få en ökad jämställdhet i våra bolagsstyrelser och ledningar? Går det att lyckas när 90% av de intresserade är kvinnor? Jag hade hoppats på en större uppslutning av intresserade och engagerade män på Styrelsebalansdagen i tisdags, där jag hade förmånen att vara moderator. Professor Anna Wahl har nog rätt i att männen får ge upp för mycket privilegier och att det är därför det går så långsamt med jämställdheten. Den enda slutsats som egentligen går att dra av detta långsamma jämställdhetsförsökande är att män (om jag får lov att generalisera) egentligen inte vill ha jämställdhet. I så fall borde fler synas i debatten, och framför allt i konkreta handlingar.

Huvudtalaren Fredrik Reinfeldt var briljant när han på ett öppet och humoristiskt sätt (ja, han är riktigt rolig i “verkligheten”) talade om att det är tid för ett jämställt ledarskap. Att det är viktigt med jämställdhet både på en nationell och global nivå, för att få en ökad balans och harmoni. Med fler kvinnor i ledande ställning minskar krigen och de farliga risktagandena. Fredrik citerade en av Styrelsebalans grundare Lena Gustafsson som menade att kraschen med Lehman Brothers kanske hade undvikits om bolaget istället hetat Lehman Sisters.

Fredrik tog i sitt tal utgångspunkt på det individuella planet och menade att jämställdhet i ett förhållande inte bara handlar om att dela lika på föräldraförsäkringen. Omsorgstrycket som vi har i våra familjer är större än under barnens första två år, att det är en lika stor utmaning att ha tonåringar och åldrande föräldrar – som kräver omsorg och tid. Hans kanske bästa uttalande var att “vi svenskar har ett magiskt förhållande till att ta hand om vår egen skit”. Att om det är ok att ta in hjälp för hantverkare, så borde det vara ok att ta hjälp med städningen också. På frågan om det är en lösning att kvotera för att få bolagen att bli jämställda så tyckte han att frågan är mer komplex med tanke på ägarstyrning, och att frågan är större än att den bara går att lösa med politiska åtgärder.

Azita Shariati blev tidigare i vår utnämnd till Årets mäktigaste affärskvinna av Veckans Affärer. Vilken berättelse hon delade med sig av på Styrelsebalansdagen! Om hur hon kom från Iran och utbildade sig tillsammans med sin man, samtidigt som de tog gemensamt ansvar för en liten son. Idag är hon vd för Sodexo med 8000 medarbetare i Sverige. På fem år har de gått från 14% kvinnor i högsta ledningen till 50%. På fem år. Anledningen är att det är lönsamt. Och lönsamheten har vuxit. Från ett år till ett annat (2012-2013) med 137%. No further questions från moderatorn efter det konstaterandet. Som Azita sa: “Handling är sanning!”. Och det kan sammanfatta det många sa under Styrelsebalansdagen. Det räcker inte att prata. Det behövs handlingar.

Min reflektion efter Styrelsebalansdagen är att det räcker med ursäkter nu. Det finns kompetenta kvinnor, det går att få jämställda ledningar och styrelser, och det ökar lönsamheten. Kolla in Sodexo om du tvekar. Och så undrar jag hur många Styrelsebalansdagar vi egentligen behöver innan vi har kommit i balans…

Fredrik Reinfeldt scen
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn
IMG_3338
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn
IMG_3344
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn

Artikel i Expressen om Fredriks tal på Styrelsebalansdagen: Män tror att barnen kan ha för små skor

Du kan läsa en riktigt bra sammanfattning av hela dagen i denna blogg.

Pin It on Pinterest

Share This