Konsumenterna springer snabbare än företagen hinner agera. Vi älskar vår mobiltelefon. Den är så mycket mer personlig än vad vår dator är. Därför är vi mer bekväma med att få reklam i e-posten än genom sms. Det är min analys. Men hur länge dröjer det innan även mobiltelefonen är överfull av reklam? Vi närmar oss. Facebook är översvämmat och nu testas det om det ska kosta att ta emot vissa tjänster där. Allt oftare kommer sms med olika erbjudanden. Något de flesta av oss inte gillar.

Mobilt användande växer i Sverige. Idag kopplar fler upp sig via mobilen än via en traditionell dator. Skiftet är här.  Men det saknas en heltäckande rapport som både beskriver nuläget och bidrar med relevanta framtidsrekommendationer för företag och byråer. Det menar IAB Sverige som låtit genomföra en undersökning bland konsumenter, företag och byråer. Igår deltog jag i en workshop för att analysera rapporten. Slutsatserna kommer att presenteras på seminariet Mobile Marketing 360 den 23 april, som jag har förmånen att få leda som moderator.

En av huvudfrågorna är när mobil marknadsföring blir en hygienfaktor för företagen? När mobilen inte bara ses som ett tillägg i marknadsföringsmixen, utan när hela företaget styrs utifrån ett mobilt tänk? Vissa företag är där idag, men långt ifrån flertalet. Vi har under många år nu sagt att det är den mobila tiden. Men när är det det på riktigt, för alla?

Det är en av frågorna som kommer att ställas på seminariet den 23e april. Men det kommer att ställas många fler. Och jag kan lova att det blir många intressanta svar.

Förberedande workshop inför seminariet Mobile Marketing 360, där Anna Bellman är moderator
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • reddit
  • LinkedIn

Förberedande workshop inför seminariet Mobile Marketing 360. Här med Per Grenert från undersökningsföretaget GFK och Anders Børde från IAB Sverige.

Pin It on Pinterest

Share This