Det är sant. Internets adresser håller på att ta slut. Snart kommer det inte att finnas fler adresser att dela ut av IPv4, som är den adresseringsstandard som används i dag. Därför behöver vi övergå till IPv6, som är den nya standarden, och som används i vissa delar av världen redan idag. De som enbart har IPv6, som exempelvis i Asien, kan inte se hemisdor i Sverige som inte har övergått till IPv6, eftersom IPv4 och IPv6 inte pratar samma språk. Det är två separata Internet vid sidan om varandra.

Jag hade förmånen att få leda en konferens som handlade om vikten av att myndigheter och kommuner inför IPv6. Ett seminarium som arrangerades av PTS (Post och Telestyrelsen).

Regeringen har satt ett mål att alla myndigheter bör vara nåbara via IPv6 senast 2013. Men inte ens 20% var det när jag skrev detta inlägg i slutet av 2013. Av 258 myndigheter hade 48 infört IPv6. Ytterligare 133 hade påbörjat processen. Nio av tio kommuner hade inte infört ipv6 i sin externa datakommunikation och för publika tjänster.

Det var en dag som visade på att det inte behöver vara så krångligt, svårt och dyrt att införa IPv6. Såväl Skatteverket, Arvidsjaurs kommun som Specialpedagogiska skolmyndigheten berättade om hur de gjort för att införa IPv6, precis som PTS – som var den första myndighet som införde detta. Men så har de ju också regeringens uppdrag att informera och uppmana andra att göra samma sak.

En mycket intressant dag på många sätt. En dag som visar på vikten av att agera för att vara i framkant, men som också visade att så länge det inte är panik, och så länge det inte finns något skall-krav från politiskt håll, så är det lättare att avvakta.

Som med så mycket i livet. Det som inte brinner här och nu, det jag inte ser som en direkt vinst idag, det är så lätt att skjuta på. Även om jag vet att jag kommer att vinna på det i längden.

DSC_9506
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn
DSC_9507
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn
DSC_9537
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn

Pin It on Pinterest

Share This