Har precis avslutat två dagar på Personal & Chef på Kistamässan där jag modererat den stora ledarskapsscenen. Ett riktigt roligt event att leda med många otroligt bra talare. Vad sägs om Mona Sahlin, Sidas generaldirektör, GE:s nordiske koncernchef, Årets Chef Sarah McPhee vd på SPP, Ulrica Messing, Jacob Wallenbergs rådgivare Beatrice Bondy, Annika R Malmberg, Christer Olsson, Helena Stålnert… Ja, ni fattar. Otroligt givande dagar.

Även om varje talare hade sitt eget budskap och ämne, så var det ett område som alla berörde: Vikten av fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet. Kanske som en naturlig kommentar till den debatt som blossat upp de senaste dagarna efter Jens Spendrups uttalande om att han inte vill ha kvotering då det saknas kvinnor med kompetens. Det flesta håller inte med.

Allt fler företag ser en tydlig koppling mellan mångfald och lönsamhet. Det ökar. Men varför händer det så lite på området?

Varje år gör Proffice en Mångfaldsbarometer där 400 chefer i privat sektor svarar och 2013 ansåg 68% att företag som satsar på mångfald har större förutsättningar att nå lönsamhet, att det har en direkt påverkan på resultatet. Året innan var samma siffra 55%. 13% förbättring på ett år. Men varför händer det så lite på området?

Jämlikhet är feltänkt. En intressant rubrik på en artikel som nyss fångade min uppmärksamhet. Skribenten fortsatte:
“Kvoteringsdiskussionen är fel från början. Och det feltänkt och fåfängt att tro att det inte finns duktiga och lämpliga kvinnor. Men kvinnor får plats på egna meriter om vi lyfter fram de ekonomiska argumenten. Det gäller mångfald överhuvud taget, åldersmångfald, kulturell mångfald och mångfacetterad kompetens.”
(Du kan läsa hela artikeln här)

Hur bidrar mångfald till att skapa goda affärer? Det var temat på det Signatory Event som Diversity Charter arrangerade och där jag hade förmånen att få vara moderator. En riktigt intressant eftermiddag där flera företagsledare vittnade om vad de vunnit på att ha en mer jämställd och inkluderande arbetsplats.

Så alla säger samma sak. Det är viktigt. Det behövs. Företagen och organisationerna vinner på det, på sista raden. Och ändå går det så långsamt. Kanske har han rätt Jens Spendrup. Att det saknas kompetenta kvinnor. Eller också har många av talarna på Personal & Chef rätt i sin tolkning: Det är för få kvinnor som tar chansen och kliver fram.

Panelen om mångfald
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn

Panelen på Diversity Charter om mångfald

Ordförande Louise Ring o Anna Bellman
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn

Diversity Charters ordförande Louise Ring, tillika HR-direktör på Axfood, och Anna Bellman

Mona Sahlin om ledarskap i med- och motgång. Mest motgång.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn

Mona Sahlin om ledarskap i med- och motgång. Mest motgång.

Framgångsexperten Annika R Malmberg i full fart
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn

Framgångsexperten Annika R Malmberg i full fart

Pin It on Pinterest

Share This