Idag har jag varit med om något helt nytt. Ett nytt sammanhang, med nya människor, nya frågeställningar, nya insikter. Platsen var Svenska mässan i Göteborg där Mötesplats Skola arrangerades i samarbete med GR Utbildning (Pedagogiskt centrum). Det seminarium där jag var moderator handlade om samhällsentreprenörskap och hur vi kan minska glappet mellan skola och arbetsliv.

Sveriges förste professor i entreprenörskap, Bengt Johannisson, föreläste kring just Samhällsentreprenörskap, och sedan körde vi en paneldiskussion med några representanter ur det så kallade SAK-rådet (där bland annat Svenskt Näringsliv och västsvenska Handelskammaren ingår) kring hur skolan och näringslivet kan närma sig varandra och hur glappet kan minskas. Jag kan inte låta bli att tycka att det är klokt att förespråka att elever ska gå i skolan och genomföra sina studier, men det är riktigt roligt att ifrågasätta den inställningen med tanke på att flera av våra främsta företagare av olika skäl inte lyckades särskilt bra med sin skolgång. Men det är den normen vi har i vårt land och då gäller det att göra det bästa av det. Och försöka tänka nytt för att få företag att öppna upp sina armar för praktikanter och PRAO-elever, att få elever att känna en lust och nyfikenhet för att tidigt ta kontakt med arbetslivet, och att få lärare att tidigt introducera arbetslivet till eleverna.

GR SYVO, som arrangerade seminariet tillsammans med SAK-rådet, är väldigt engagerade i frågan och driver sina frågor intensivt. Det är intressant att komma utifrån och se hur bra det fungerar, vad jag kunde förstå. För fjärde året delades Utmärkelsen ut. Pris till den grundskola, gymnasieskola och det företag som på ett föredömligt sätt jobbat för att minska glappet mellan skola och arbetsliv.

I Sverige startas det för lite bolag idag, om vi jämför med övriga Europa. Däremot så är attityden positiv och av de företag som startas är det många som överlever – där är Sverige bäst i klassen. Fast för att minska ungdomsarbetslösheten och öka sysselsättningen och livskvaliteten så behövs en ökad dos entreprenörskap. Tidigt. Med den iver och det engagemang jag mötte i Göteborg kommer i alla fall västra Sverige att komma riktigt långt.

Det är min känsla och övertygelse.

Fotograf: Juliette Bäckström

Pin It on Pinterest

Share This