Det är inte ofta man får börja en rubrik med att hänvisa till att man har ihop det med förre statsministern. Men nu tycker jag faktiskt att det passar sig. För vi ska snart umgås Fredrik och jag. På Styrelsebalansdagen den 19 maj där jag är moderator så är Fredrik huvudtalare.

Styrelsebalans. Det är det inte direkt idag. Läste precis på CIO.com om en undersökning som Deloitte gjort att kvinnliga konsumenter har inflytande i 85 procent av alla inköp som genomförs. Som företag är det som bekant viktigt att förstå sin målgrupp och deras behov. Och därför vore det ju smart om företagen låter fler kvinnor vara delaktiga i beslut, såväl på ledningsnivå som på styrelsenivå. Lönsamhet och innovation är två framgångsfaktorer som skulle kunna stärkas då.

Så det kommer kanske att bli balans i ledningar och styrelser en vacker dag, men det är inte det idag. Det är därför dagen behövs. Ska bli intressant att höra vad Fredrik har att säga om den saken.

Pin It on Pinterest

Share This