Finns det något mer berikande än att träffa människor som själva har kommit till insikt om något som man inte riktigt greppat själv? Imorse när jag satt på tåget på väg till att moderera en konferens i Göteborg så sprang jag på en mycket duktig säljare som jag tidigare haft en del kontakt med via jobbet. När jag avslöjade för honom att jag tycker att det är svårare idag att sälja bara mig själv, “Moderator Anna Bellman“, istället för att som tidigare sälja ett helt företags tjänster, så sa han snabbt “Det sitter bara i ditt huvud. Egentligen är det precis tvärtom. Du har mycket lättare att sälja dig själv, eftersom du är ditt eget varumärket och kan gå i garant för vad du levererar”. Det har han verkligen rätt i. Det sitter i mitt eget huvud. Bara.

Dagens konferens i Göteborg, en stor satsning som Göteborgsregionen gör inom strategisk kompetensförsörjning, gav också den en del insikter. Konferensen hette just “Från insikt till utsikt. Lärande 3.0” och handlade bland annat om värdet av att inte bara nöja sig med att få en insikt, utan att ta den ett steg till – till verklig förändring, till utsikt. En konferens jag hade förmånen att få leda som just moderator.

IT-professor Bo Dahlbom talade om vikten av

att som företag våga förändras. Samhället och omvärlden förändras snabbt, och för att kunna vara konkurrenskraftig och framgångsrik så får man inte vara rädd. Det handlar om att staka ut riktningen, ha mod att förändra den efter hand, och sedan lyfta blicken. Det låter så enkelt när han säger det, men det är oerhört lätt att fastna i den egna lilla bubblan.

Det största hotet, enligt Bo, är den svenska ankdammen.

Sytet med det projekt som med dagens konferens nått sitt slut, Avanto, är att stärka Göteborgsregionens konkurrenskraft. Om Göteborgsregionen ska bli den mest konkurrenskraftiga regionen så behöver de se över kompetensen. Och de behöver hjälpa företagen att arbeta med strategisk kompetensförsörjning utifrån områdena delaktighet, jämställdhet och kontinuerligt lärande. Det är precis det som Avanto-projektet gått ut på. Många av de företag som varit en del av projektet vittnade idag om hur enormt tacksamma de är för det stöd och den hjälp de fått. Jag tror att i princip alla sa att delaktigheten bland personalen har ökat markant. Något som kommer att ge resultat på sista raden, på sikt.

Göteborg känns verkligen som en region i framkant. Samtidigt så är det tydligt att det finns mycket kvar att göra. Det är bara att hoppas att politiker och andra befattningshavare inser att det behövs mer stöd och resurser för att komma tillrätta med den skeva kompetenssituation som finns idag, med alldeles för många arbetslösa samtidigt som företagen inte kan anställa fler, då rätt kompetens saknas. Det handlar om att se kompetensen strategiskt och långsiktigt. Inte bara komma till insikt om att det är en viktig fråga, utan att insikten också behöver komma ut, till utsikt. Det behöver bli något konkret, som märks.

Sagt till Anna Bellman, om hennes insats som moderator:
“På ett föredömligt sätt öppnade du upp för nya insikter och ringade in vår slutkonferens till något som skapade skillnad. Din vilja att göra skillnad genomsyrade ditt uppdrag från vårt inledande samtal till genomförandet av konferensen. På ett personligt sätt mötte du våra önskemål och de aktörer som tillsammans med dig skapade vår slutkonferens. Som en röd tråd lyfte du fram det som var slutkonferensens kärna; Tillväxt – strategisk kompetensförsörjning.” Karin Ingelhag, projektledare

Läs mer referenser om Anna Bellman.

Bilderna är tagna av Barry Li på Business Region Göteborg.
På bilderna syns, förutom moderator Anna Bellman, även professor Bo Dahlbom och Karin Ingelhag, projektledare för Avanto.

Pin It on Pinterest

Share This