Ledarskap & Självledarskap i Förändring

När förändring går allt fortare samtidigt som människor inte vill förändras – hur ska vi då förhålla oss och agera?
Boka Referenser

Ledarskap & Självledarskap i Förändring

När förändring går allt fortare samtidigt som människor inte vill förändras – hur ska vi då förhålla oss och agera?
Boka Referenser

Ledarskap som leder till förändring

Varför lyckas vissa navigera rätt medan andra hamnar hopplöst efter? Hur ser det ledarskap och den kommunikation ut som får människor att vilja gå åt ett visst håll? Hur leder du dig själv så att du också får med dig andra?

Alla upplever vi utmaningen med den snabba utvecklingen vi lever i, där vi behöver anpassa oss till att leva i ständig förändring. Det är lätt att bli trött och uppgiven inför det ökande trycket och alla nya utmaningar och stanna kvar i gamla mönster istället för att fokusera på de större perspektiven och på vad det är som skapar verklig skillnad. Här spelar förmågan att leda sig själv för att också kunna leda andra en enorm roll. När du hittar nycklarna till ökad energi kan du lättare fokusera på de större perspektiven och på vad det är som skapar verklig skillnad, både för dig personligen och för de du har omkring dig.

Lär dig leda och kommunicera framgångsrikt

Anna Bellman pratar om hur din inställning påverkar dig själv och också din omgivning. Hur vi faktiskt speglar oss i varandra och hur detta påverkar dina val och vad som blir viktigt för dig. Föreläsningen utgår ifrån den snabba utvecklingen som digitaliseringen medför och hur mycket kommunikationslandskapet förändrats, och ger konkreta verktyg i vad du som enskild individ kan göra för att leda sig själv med energi och lust, hur du lär känna olika människotyper och vad som krävs för att kommunicera och samarbeta framgångsrikt med alla – så att alla hänger med.

Sagt om Anna som föreläsare

”Det var ett mycket positivt möte enheten hade med Anna. Alla kände att ämnet är mycket relevant för oss och Anna delade med sig på ett mycket bra sätt och gav oss mycket nya tankar, idéer och tips.”

Linda Ericsson

Enhetschef, MSB

”Du är helt enkelt jättebra! Din föreläsning var mitt i prick och jag precis som alla andra satt och njöt och insöp kunskapen du förmedlade på ett mycket bra sätt.”

Margot Bratt

Ansvarig, Energirådgivarnas konferens

”Det var ett mycket positivt möte enheten hade med Anna. Alla kände att ämnet är mycket relevant för oss och Anna delade med sig på ett mycket bra sätt och gav oss mycket nya tankar, idéer och tips.”

Linda Ericsson

Enhetschef, MSB

”Du är helt enkelt jättebra! Din föreläsning var mitt i prick och jag precis som alla andra satt och njöt och insöp kunskapen du förmedlade på ett mycket bra sätt.”

Margot Bratt

Ansvarig, Energirådgivarnas konferens

Kontakta oss för offert och förfrågningar

8 + 4 =

Pin It on Pinterest