Nu börjar det på riktigt. Planeringen inför årets Almedalen. Jag har sju seminarier jag ska moderera, varav fem på tisdagen. Har hela 15 minuter från det att ett seminarium slutar tills jag ska vara på en helt annan plats och påbörja nästa seminarium. Får nog ha joggingskorna på. 😉

Idag har jag suttit och planerat två av seminarierna med Dan Brännström och Marianne Bäärnheim på FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Och jag blir så taggad, för det är så intressanta ämnen. I det första sätter vi välfärden under luppen. Det handlar om hur vi fokuserar på kvaliteten istället för vinsterna i välfärden och hur revisionsbranschen kan hjälpa till att göra välfärden mer professionell, transparent och jämförbar. Kan Sverige som land gå i bräschen här?

I det andra seminariet ska det handla om Bostadsrättsföreningarnas ekonomi – ett korthus? Under våren har debatten om föreningars avskrivningar varit livlig, och förbudet mot progressiv avskrivning ifrågasatts kraftigt. En oerhört angelägen fråga. I Sverige finns idag en miljon bostadsrättslägenheter och många av dem riskerar att minska mycket i värde med ändrade avskrivningsregler. Ger dagens information köpare och andra intressenter det beslutsunderlag som behövs? Är konsumentskyddet tillräckligt eller krävs ett nytt och anpassat regelverk för bostadsrätter, och vad bör det i så fall omfatta?

Det blir intressanta diskussioner, som ska bli oerhört intressanta och givande att moderera.

Anna Bellman, Dan Brännström och Marianne Bäärnheim
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • reddit
  • LinkedIn

Pin It on Pinterest

Share This