Du vet att det behöver göras saker, men ledningen är inte med på samma tåg utan har en avvaktande hållning. Hur kan du agera och kommunicera så att du får med dig ledningen i det ni behöver göra?

Det är en enormt spännande tid på så många plan just nu. Oavsett vad vi tycker om det så förändras världen i en rasande takt. Utvecklingen går blixtsnabbt. I den här rafflande, utmanande tiden ska vi hantera organisationer som inte bara ska göra bra ifrån sig, utan som helst ska göra ännu bättre ifrån sig idag än igår. Och mångdubbelt bättre imorgon. Det är vår förväntan. Det är kundernas förväntan. Och denna förväntan ställer krav. Framför allt på ledarskapet.

Men hur gör man för att hänga med och förändras för att kunna förändra? Hur gör man för att få andra att förstå?

”Vårt dilemma är att vi hatar förändringar och älskar dem samtidigt, vad vi egentligen vill är att saker ska vara desamma, men bättre”. Sidney J. Harris

En frustration jag möter i många organisationer är insikten om vad som behöver göras, men där ledningen är försiktiga och inte tar ställning så att förändringen kan genomföras.

Nyligen modererade jag Meridiumdagen där detta kom upp tydligt vid ett flertal tillfällen. I en blogg skriver Niklas Jägerklou på Meridium att även om man inte kan dra alla ledningsgrupper över en kam så finns det några gemensamma nämnare:

  • De är upptagna, vill att det både ska gå bra och fort med minimalt trubbel längs vägen.
  • Precis som alla andra vill de känna sig duktiga.
  • De styrs av hårda nyckeltal och den sista raden ska visa svarta siffror.

I det blogginlägget kan du också ladda ner en guide hur du får ”Go” på ditt digitaliseringsprojekt. Mycket läsvärd guide.

Kommunikativa tips på hur du får med dig ledningen in i förändring

Kommunikativt så har jag ett par andra tips på hur du kan göra för att få med dig ledningen i förändringen. För att verkligen få med sig människor i det man vill förmedla och förändra, behöver man börja med att se till att alla mottagare förstår vad läget är just nu och vart vi vill någonstans. Det är lätt att missa de stegen. Då är ett tips att använda en struktur på sin kommunikation som utgår från den position vi har just nu, vilka problem vi ser, vilka möjligheter som finns om vi gör på ett annat sätt, och sedan avsluta med förslag till förändring. På engelska blir det fyra P:n.

  • Position (Det här är situationen/nuläget vi är i …)
  • Problem (Det gör att vi har följande problem …)
  • Possibility (Det finns många möjligheter på marknaden …)
  • Proposal (Baserat på min analys/erfarenhet etcetera föreslår jag följande lösning …)

Om vi tar med de personer vi vill övertyga och beskriver hur nuläget ser ut och vilka problem som finns har vi fått med dem i ett tillstånd där de också förhoppningsvis inser att något behöver göras. Efter det är det mycket lättare att sälja in budskapet. Det blir mer trovärdigt och upplevs mer genomarbetat.

Ett annat tips är att istället för att använda ordet förändring istället säga förbättring eller ny innovation. Mer positivt laddat och kan göra att du får med dig en person som rent instinktivt har svårt för förändringar.

Pin It on Pinterest

Share This