Vår värld förändras och våra företags behov likaså, men våra organisationer har samma struktur och hierarki som för 4000 år sedan. Det finns en enorm utmaning för dagens och framtidens organisationer som uppstår i brytningen mellan våra gamla, invanda perspektiv och nya krav.

Det här beskrivs som en tankefälla som skapar enorm frustration och som gör att vi får hämmade, överkontrollerade och byråkratiska organisationer med en kapsejsande chefs- och ledarroll. Problemet är att för mycket kontroll skapar rädda och tysta organisationer. Organisationer där chefen har allt ansvar men har också fått otroligt många fler arbetsuppgifter som ska klaras av, chefen har blivit en administrativ ”slasktratt”. Tidigare hade cheferna 75% till att coacha och leda sina medarbetare, och 25% till övriga arbetsutgifter. Idag är det tvärtom. I bästa fall har chefen 25% till att coacha och leda.

Före 70-talet förändrade vi aldrig organisationer. Idag är det någon slags nödvändighet. Klart vi behöver förändringar, men behöver vi så många? För 70% av alla orgnisationsförändringar misslyckas, enligt studier. Och vad kostar det? Vad kostar det att hålla ett internfokus istället för ett kundfokus? Vad kostar bara rykten och spekulationer?

Under Pactadagarna 2014, som arrangerades av arbetsgivarorganisationen Pacta, och där jag modererade, beskrev Magnus Dalsvall den tankefälla vi lever i (de 9000 chefer han intervjuat håller med om att det stämmer) och vad vi kan göra för att hitta ett ledarskap som håller. Läs gärna boken Bortom Tankefällan.

Magnus menar att Sverige är det land i världen som har lägst attraktionskraft i chefsrollen. Vi vill inte bli chefer längre. 2014 fattades det 125 000 chefer i Sverige och inom de närmsta åren kommer 250 000 att gå i pension. Vi har en chefskris och behöver hitta sätt att stärka och lyfta rollen. Kanske är den rätta vägen att gå bortom Tankefällan, hitta nya organisationsformer, strategier och utrymme att låta alla bra chefer få vara just bra chefer.

_DSC3811
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn
 
_DSC3794
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn
_DSC3500
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn
_DSC3255
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn
_DSC3098
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn
_DSC3119
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn
_DSC3116
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • reddit
 • LinkedIn

Fotograf: Kristin Andersson, Kickifotograf

Pin It on Pinterest

Share This