Under Almedalsveckan 2018 kommer jag att leda några spännande seminarier om bostads- och skattepolitik. Dessutom kommer jag att medverka i en debatt om moderatorns roll. Ovanligt för mig att vara den som blir utfrågad istället för att fråga. Ser fram emot det!

Här kan du läsa om vad jag tycker en moderator i Almedalen ska tänka på.
Här kommer även några tips om du ska delta i en paneldebatt.

Mina uppdrag i Almedalen 2018:

Måndag 2/7 09.30 – 11.00
Dags för en ny social bostadspolitik?
Många talar om en ny social bostadspolitik men hur ska den se ut? Ska de ekonomiskt svaga stöttas för att kunna äga eller hyra sin bostad? Hur ska bostäderna finansieras och vilka grupper ska prioriteras?
https://almedalen.se/alla-event/#/events/45349/dags-for-en-ny-social-bostadspolitik

Måndag 2/7 11.15 – 12.00
Lyssna på AtteWeiss blåröda valmanifest!
Stefan Attefall och Lennart Weiss har tillsammans skrivit ett valmanifest för att få vi till en bred, blocköverskridande överenskommelse om bostadsfrågan. De hoppas att partierna enklare ska finna varandra och att de politiska partierna konstruktivt kan ta itu med bostadskrisen efter valet i höst.
https://almedalen.se/alla-event/#/events/46743/sa-far-vi-till-stand-en-bred-blockoverskridande-overenskommelse-om-bostadsfragan

Tisdag 3/7 09.00 – 11.00
Vilka är de aktuella skattefrågorna inför valet?
https://almedalen.se/alla-event/#/events/44047/vilka-ar-de-aktuella-skattefragorna-infor-valet

Tisdag 3/7 15.30 – 16.15
Vilka förväntningar har vi på en moderator?
När arrangörer, företag och organisationer har möten som inkluderar en moderator och eventuella paneldeltagare: vilka förväntningar har de då på vad moderatorn ska bidra med? Innan, under och kanske efter mötet? Vad är en professionell och värdeskapande moderatorinsats?
https://almedalen.se/alla-event/#/events/44946/vilka-forvantningar-har-vi-pa-en-moderator-moderatorrollen-ur-arrangor-och-deltagares-perspektiv

Onsdag 4/7 10.00 – 11.00
Ungas bostadsval – tre av tio tror sig aldrig kunna äga sin bostad
Unga har fått det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Hur ser unga själva på sin bostadssituation? En undersökning presenteras där närmare tre av tio säger att de tror att de aldrig kommer att kunna köpa en bostad.
https://almedalen.se/alla-event/#/events/47053/ungas-bostadsval-tre-av-tio-tror-sig-aldrig-kunna-aga-sin-bostad

Fredag 6/7 11.00 – 12.00
Så får vi till stånd en bred, blocköverskridande överenskommelse om bostadsfrågan
Ett par journalister kommer att utvärdera AtteWeiss valmanifest.
https://almedalen.se/alla-event/#/events/46733/sa-far-vi-till-stand-en-bred-blockoverskridande-overenskommelse-om-bostadsfragan

Pin It on Pinterest

Share This