Som norrlänning har det aldrig varit en sanning, bara för många andra. Men nu avlivar vi den. Norrland är inte en tärande region som bara lever på bidrag. Snarare är det så att BRP (Bruttoregionalprodukten) är betydligt högre i norrlandslänen än för övriga Sverige. Vet du värdet av de råvaror som finns i norr, som järnmalm, skog och guld (ja, en tredjedel av allt guld i Europa kommer från Sverige)? Varje år utvinns järnmalm för 2,5 miljarder euro. Denna malm förädlas till bland annat tunnplåt till ett värde av 55 miljarder euro. 25 gånger pengarna. Fantastiskt. Av all den järnmalm som Europa använder (som bland annat blir till fina bilar) kommer 92% från Norr- och Västerbotten.

Så Norrland är en guldgruva. Så länge det går att frakta de fina råvaror vi har. Det är här skon klämmer. För den järnväg vi har i Sverige är mycket sämre än vad Trafikverket tidigare har erkänt. Den är undermålig på sina håll. Med fartbegränsningar och enkelspår kan inte tågen köra så fort de vill, det innebär ännu fler möten, och inte så tungt lastade som de skulle kunna vara.

Idag har jag modererat ett seminarium om Botniska korridoren som också kallas vår tids viktigaste infrastrukturprojekt. En järnvägssträcka längs hela Norrlandskusten upp mot Finland. En sträcka som är prioriterad av EU, och som de säger att de vill finansiera delar av. Men svenska politiker tvekar.

Botniska korridoren är inte bara viktig ur godstransportsynpunkt. Den är också enormt viktig för persontransporter, för pendlingen. Botniabanan upp till Umeå har varit ett riktigt lyft, men länken upp till Luleå saknas, och i och med att det bara är enkelspårig järnväg längs kusten går tågen långsamt (många mötande tåg). Uträkningar visar att med en bra pendlingsmöjlighet så ökar arbetstillfällena och Botniska korridoren skulle, trots att den kostar 65 miljarder att bygga, betala igen sig på 10-20 år genom bland annat ökade löneinkomster.

I panelen idag, med bland annat SJ:s vd Crister Fritzon, var alla överens. Järnvägen behöver prioriteras. Det är inte långsiktigt hållbart att Sverige lägger hälften så mycket på järnvägsinfrastruktur som andra Europeiska länder i genomsnitt. Vi ligger fyra från slutet om man jämför. Med en sådan infrastruktur kan det bli svårt att fortsätta en blomstrande industri och en skön nationell tillväxt.

Panel om Botniska korridoren
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • reddit
  • LinkedIn

Panel om Botniska korridoren med Anders Lundberg, Sweco, Magnus Svensson, Näringslivets transportråd, Karl-Ove Svensson, Boliden, Hans Backman, Real Rail, Crister Fritzon, SJ och Marie Wickberg, politisk sakkunnig hos näringsministern

Pin It on Pinterest

Share This