Alltför många chefer, både kvinnor och män, förminskar sig själva och låter sig tryckas ner av sina egna tankar om att de inte duger.

Jag hjälper många chefer att bli bättre och tryggare som presentatörer. Vilket är behövligt. Enligt en undersökning som tidningen Chef nyligen gjort har 1 av 4 chefer uttalad scenskräck, och 7 av 10 chefer upplever ibland eller alltid obehag och varannan har svårt att sova.

Det här är en av de viktigaste och samtidigt svåraste utmaningar ledare har – att verkligen se till att nå fram med sitt budskap.

För det beror inte enbart på mottagaren om budskapet når fram, det beror till största delen på dig som avsändare av budskapet. Och om du förminskar dig själv blir det betydligt svårare.

Många chefer har en förväntan på sig att vara fantastiska presentatörer och just för att de borde vara det tar de inte hjälp för att bli bättre – eftersom de inte vågar. Det skapar en ännu större osäkerhet och så minskar självförtroendet mer och mer.

Förminska inte dig själv. Låt dig inte tryckas ner av dina egna tankar om att du inte duger. För det gör du.

I min bok “Släpp retoriken – fokusera på publiken” ger jag tips på hur du kan stärka dig själv. För om du vet vilka knep du kan använda, blir du bättre och då kommer också din säkerhet att öka.

Pin It on Pinterest

Share This