Under Almedalsveckan 2016 kommer jag att moderera ett tio-tal seminarier, som alla berör antingen bostadsområdet eller digitalisering. Jag har nog aldrig sett fram emot Almedalsveckan så mycket som i år. Det blir en riktigt bra vecka! Som vanligt ligger vår trimaran Serenity i hamnen, så kom gärna förbi!

De seminarier jag modererar är:

Måndag 4 juli

08.00 – 09.00 – Strandgatan 35 (frukost från 07.45)
Hushåll utan sparande hänvisas till dyra boendeformer – hur bryter vi mönstret?
Vi behöver bli bättre på att ge fler möjlighet att hitta en egen bostad. Men hur kan vi bygga bostäder som medelinkomsttagare har råd med? Och hur kan vi skapa en sundare sparandekultur och realistiska möjligheter för unga att ta sig in på bostadsmarknaden?

10.45 – 11.30 – Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Hur bygga till fler?
Idag har för få människor möjlighet att bo i nybyggda bostäder. Byggbranschen har fått kritik. Men nu har flera nya satsningar som ska bredda bostadsutbudet dykt upp. Hur bra är de egentligen? Tre konkreta projekt pitchas till en erfaren expertpanel som bedömer hur bra de flyger.

11.30 – 12.30 – Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Sista chansen för social bostadspolitik? 
Bostadsfrågan har de senaste åren tagit en central plats i den politiska debatten. Men trots det har alltför lite hänt för att lösa bostadskrisen. Det är hög tid att partierna presenterar ett långsiktigt förslag på en ny social bostadspolitik. Men finns viljan? Och kan de komma överens?
Seminariet inleds av finansminister Magdalena Andersson.


Tisdag 5 juli

10.00 – 11.00 – Blue Charm, fartyg
Brist på utbildade bromsar byggandet – vilket ansvar har politiken?
Det behöver byggas rekordmycket för att möta samhällets behov. Brist på kunnig personal riskerar att bli det största hindret för ökat, säkert och hållbart byggande. Hur akut är problemet? Vad kan branschen göra? Vilket ansvar har politiken och regeringen för samhällsviktig utbildning?


Onsdag 6 juli

09.00 – 10.00 – Mellangatan 7
Sveriges framtid som it-nation – digitalt I-land eller U-land? 
Sveriges utveckling som IT-nation går inte lika snabbt längre. Varför halkar vi efter andra länder? Kan Sverige ta sig tillbaka till den ledande positionen? Hur påverkar bristen på kompetens samhälle och näringsliv? Vilka politiska åtgärder krävs för att Sverige ska kunna utvecklas som IT-nation?

10.30 – 11.30 – Mellangatan 7
Flyktingmottagande och integrationen – hur kan IT användas för en snabbare integrationsprocess?
Hur kan IT användas för att förbättra mottagnings- och integrationsprocessen? Kan nyanlända själva ta mer ansvar i asylprocessen genom smarta IT-verktyg? Kan modernare verktyg för digital matchning av kompetenser och arbetsuppgifter göra det lättare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden?

13.00 – 14.00 – Mellangatan 7
Myndighetsutövning 2025 – integritet och säkerhet. Från storebror ser dig till lillebror berättar
Hur ser myndighetsutövningen ut 2025? Hur kan information delas mellan myndigheter? Hur ska IT-säkerhet bli en integrerad del av all offentlig verksamhet och hur hanterar man frågan så att det inte hämmar utvecklingen? Hur ser riskerna och möjligheterna ut kopplat till den enskilda medborgaren?

14.30 – 15.30 – Mellangatan 7
E-hälsa och personligt hälsokonto – IT som verktyg för ett friskare Sverige
Människor lever längre. Det medför att allt större krav ställs på samhället att skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa och en bättre sjuk- och åldringsvård. Kan vi skapa en ökad egenmakt och individnytta med moderna IT-verktyg? Är det möjligt att skapa ett friskare Sverige med hjälp av IT?

16.00 – 17.00 – Mellangatan 7
Hur bygger vi smarta och hållbara städer med hjälp av modern IT?
Hur bygger man smarta städer med hjälp av IT? Kan den ökade uppkopplingen av fysiska ting bidra till hållbarhet i samhällsutvecklingsprojekt? Hur mycket sparar man om man skär ner på uppvärmningskostnaderna med 20 procent i byggnader inom den offentliga sektorn? Och hur hanterar man riskerna?

Torsdag 7 juli 

10.00 – 11.00 –  Gotlands museum
Vill ungdomsförbunden lösa bostadskrisen?
Bostadskrisen är ett faktum. Många utestängs från bostadsmarknaden därför att de inte har ett tillräckligt stort kapital eller inte stått i många år i bostadskön. Under denna interaktiva debatt svarar partiernas ungdomsförbund på om hur krisen kan lösas.

 

Det jag modererade under Almedalsveckan 2015 kan du se här

Pin It on Pinterest

Share This