Det är så lätt att tro att kommunikation är att sända ut ett budskap för att övertyga. Att publiken ska sitta ner och ta emot. Tugga och svälj. Punkt.

Men ju fler jag träffar och ju fler konferenser jag är involverad i desto tydligare blir bilden. Kommunikation är att närma sig varandra. Riktig kommunikation är närhet. Och närhet är allt annat än envägskommunikation och passivitet – som våra mötesformer så lätt resulterar i. Äkta kommunikation handlar om att släppa det bekväma för att istället komma nära det som kan kännas mer obekvämt och ovant, men som i förlängningen ger mycket mer.

Våga släppa det bekväma genom äkta kommunikation

Vad menar jag då med att släppa det bekväma? Jo, att våga gå utanför att bara kommunicera med de vanliga PowerPoint-presentationerna och istället tillåta sig andra mötesformer, men också andra uppföljningar. Som att våga ställa de nyfikna frågorna, våga vänta på svaren, våga involvera andra utan att exakt veta vad det kommer att leda till… Det är då det kan uppstå något både magiskt och fint. Som gör att människor tar med sig betydligt mer, just för att det berör.

Kommunikation som berör

Kvällen om att Bygga Broar på Rival i Stockholm den 15e oktober var precis en sådan kväll som berörde på så många plan och genom så många olika vinklar. Det gemensamma var att det som kommunicerades inte bara var envägskommunikation som sändes från en scen. Det var kommunikation som skapade närhet. Som när en av de fantastiska talarna Gunnar ”FormtoppGunnar” Söderström berättade om att han alltid fick utskällningar i skolan för att han inte kunde sitta still och förstörde för de andra eleverna, men då en ny lärare förändrade hans liv med orden ”Du är inte dålig på att sitta still, du är bra på att röra dig” – och det samtal han och jag hade efteråt på scen, om hur vi kan förhålla oss till de som inte håller sig i den mall vi så lätt sätter upp för varandra.

Det här går att skapa i företagsmöten också. Det kräver mod, men kan verkligen bidra till att skapa en rörelse i bolaget, som leder längre än att medarbetarna bara blir informerade och inspirerade för stunden. Där de ser sin egna del i utvecklingen framåt och engagerade på riktigt.

När jag frågar människor vad de tycker gör riktigt bra kommunikation så brukar jag alltid, bland många olika svar, alltid få svaret att det är kommunikation som berör. Att det är kommunikation som ges av en engagerad person. Och jag tänker att när vi vågar ställa de lite mer närgångna frågorna, och vänta på svaren, så kan det kanske upplevas obekvämt för en del, men ofta så kan det skapa en känsla som lever kvar så mycket längre. Precis det vi vill åstadkomma när vi kommunicerar. Kommunikation som ger ett större värde.

Fotograf Mahshid Rasti 

Pin It on Pinterest

Share This