Kvinnodagen. Jag känner mig kluven till speciella kvinnodagar, kvinnonätverk och kvotering för att få in kvinnor i ledningar och styrelser. Samtidigt kanske det inte finns någon annan väg att gå, för det händer ju verkligen ingenting. Det blir inte fler kvinnor i bolagens styrelser eller högsta ledningar. Kvinnor har fortfarande betydligt lägre lön än män; en ny undersökning från Sveriges Kvinnolobby visar att kvinnor har betalt till klockan 15.42, vilket är en minut mer än för ett år sedan, medan männen har betalt hela arbetsdagen fram till 17.00. Löneskillnaderna mellan könen har alltså minskat med 0,2 procent till 14,1 procent. Om utvecklingen fortsätter i samma takt tar det 68 år innan vi är helt jämställda på lönefronten. Och detta är något vi accepterar? Svd skrev en bra artikel om den ojämlika reklambranschen.

Jag träffade Gudrun Schyman, när jag var moderator på Personal & Chef på Kistamässan. Hon är cool. Pratar med ett enormt tempo och intensitet, engagerad som få. Hon brinner för sitt budskap och menar att jämställdhet handlar om makt. Det handlar om att ta makt över sin tillvaro, och det kan man bara göra själv. Det finns så mycket vi tjejer kan göra för att öka jämställdheten i Sverige idag. Inte tillåta att killlarna tar över, kör över oss och i alltför många fall misshandlar oss. Hon pratar alltså inte bara om jämställdhet på arbetsplatsen utan också innanför hemmets väggar, där det är alltför många kvinnor som inte får den respekt och den plats de förtjänar. Inte där heller.

När jag frågade Gudrun om kvotering svarade hon självklart ja till det. Idag kvoteras männen in, inte alltid på grund av att deras kompetens är bättre än kvinnornas, utan just för att de är män. Det är fortfarande mer ”safe” att välja en man.

Vi kvinnor behöver bli bättre på att lyfta fram våra styrkor och vara stolta över dem. Vi behöver kanske också bli lite bättre på att slåss för mer plats. Samtidigt så kan inte vi driva förändringen själva. Valberedningarna behöver inse att vi är många som är beredda att ingå i styrelser, men de har valet att ge oss chansen.

Det är kvinnodagen och fortfarande långt ifrån ett jämställt Sverige.

Pin It on Pinterest

Share This