Det är vanligt. Missförstånd som växer och skapar frustration. Det mesta handlar om att vi inte förstår varandra och inte anpassar vår kommunikation till andra. Hur kan du agera och kommunicera så att du får både ett arbetsliv och privatliv som kantas av samförstånd och tydlighet, där olika åsikter kan få plats men där du undviker onödiga konflikter?

1. Inse att människor utgår ifrån sig själva

Människor är olika. Alla ser inte på världen som du gör. Så när du tycker att en person reagerar konstigt och verkar helt dum i huvudet så kan det vara så att den personen ser på saken från en helt annan synvinkel än vad du gör. Och det behöver inte vara fel, bara från ett annat håll eller på ett annat sätt. Det mesta är inte svart-vitt och endimensionellt. När du inser att människor utgår ifrån sin egen erfarenhet och sina egna preferenser, har du vunnit mycket i förståelse.

2. Säg ”jag” istället för ”man”

Många av oss säger ”man” istället för ”jag” när vi kommunicerar med andra:

– Man borde ju göra…

– Det är inte så roligt när man hela tiden får ta hand om disken…

Om du skiftar och säger ”jag” istället blir du tydligare mot dig själv och andra. Lägg också fokus på vad du vill istället för vad den andre personen borde göra.

Byt ut:

– Du borde inte stressa så mycket.

– Du borde motionera mer.

Till fraser som:

– Jag skulle vilja att…

– Det skulle betyda mycket för mig om du…

3. Kolla så att andra förstår vad du menar – kvittera.

Det är lätt att tro att andra förstår precis vad vi menar när vi säger något. Men det är inte alls säkert. Därför är det bra att ställa en typ av kontrollfråga för att kvittera att det vi menar också är det som når fram. Men om du ställer frågan ”Förstår du vad jag menar?”  Och du får ett ja till svar, har du ändå inte koll på om det du verkligen menade också nådde fram. Ställ istället frågor som:

– Hur tolkar du det jag har sagt?

– Vad betyder detta för dig?

– Vad är din reflektion kring detta?

– Kan du upprepa det jag har sagt?

4. Undvik ord som men, måste, aldrig och alltid

Allt som kommer före ordet ”men” har ingen betydelse sägs det. Prova istället att byta ut ”men” mot ordet ”och”.

– Du gör det här jättebra men vad du behöver utveckla är…

– Du gör det här jättebra och vad du behöver utveckla är…

Det blir en helt annan känsla och kommer att tas emot på ett betydligt bättre sätt.

Andra ord som vi kan byta ut är ”måste” eller ”bör”.

– Du måste förstå att…

Det kan göra att den andra går in i försvarsposition. Prova istället med:

– Det är viktigt för mig att du…

– Jag skulle vilja att vi istället gör…

När du säger till dig själv att du ”måste” göra något, prova istället att byta ut ordet måste mot till exempel vill, väljer och behöver:

– Jag vill att vi gör detta för att…

– Jag behöver göra detta för att…

– Jag väljer att göra detta för att…

Ord som alltid och aldrig gör att den du kommunicerar med lätt hamnar i försvar.

– Du är alltid så sen…

– Att du aldrig kan komma i tid…

Prova istället att förklara varför handlingen inte uppskattas:

– Det blir besvärligt för alla andra att vänta på dig så att vi inte kan börja i tid.

– Hur kan du göra för att komma i tid?

5. Var nyfiken och lyssna

Om vi är nyfikna i våra möten med andra kommer vi lyckas bättre i vår kommunikation. Ställ utforskande frågor och lyssna på svaren. Lyssna på riktigt. Ett sätt att verkligen göra det är att ställa följdfrågor som visar att du vill veta mer.

– Vad intressant, vad hände sedan?

– Hur tänkte du då?

– Vad kände du när det hände?

Om du istället hellre vill föra över samtalet på dig och dina egna exempel, är det lätt att förlora djupet i samtalet. Självklart så kan du flika in egna exempel men fortsätt att ha fokus på den andre. Och lyssna.

6. Är det viktigt att du får rätt?

Vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Många konflikter och missförstånd handlar om vem som har rätt eller fel. I de allra flesta fall är det inte så konstruktivt att reda ut vem som hade rätt eller vad som föranledde den situation vi hamnat i. Det kan vara bättre och lättare att bara konstatera att det har skett ett missförstånd och att kommunikationen inte varit den bästa. Fokusera istället på hur det kan bli bättre framöver. Det för diskussionen framåt, och är ett konstruktivt sätt att skapa ett samförstånd och en relation som fungerar.

Fundera också på vad du själv kan lära dig i de möten du har med andra. Vill du utvecklas och bli bättre i din kommunikation med andra är reflektion ovärderligt.

Har du ett sådant förhållningssätt kan varje möte och kommunikation med andra att bli riktigt lustfyllt.

Pin It on Pinterest

Share This