Det är valår och det lär bli minst lika intensivt och debatthett i Almedalen som tidigare år. Hur samtal och debatter leds påverkar i väldigt hög grad hur väl paneldeltagarna kommer fram och hur mycket publiken tar med sig därifrån. Moderatorn har en otroligt viktig roll. Kanske är du en av alla dem som i vanliga fall inte arbetar som moderator men som fått det fina uppdraget att leda ett eller flera seminarier under Almedalsveckan. Här följer sex tips på vad du kan tänka på.

1. Förbered paneldeltagarna
Kontakta alla som ska vara med i ditt seminarium innan veckan drar igång, även om det är en kort avstämning via mejl, där du tar upp upplägget för seminariet, vilka fler som är med, etcetera… Väl på plats så förbereder du alla på vart de ska stå, hur de tar på mikrofoner (görs innan själva seminariet drar igång) och att de gärna får hänga på det andra i panelen säger utan att invänta tillåtelse från dig, så att ni får ett livfullt och intressant samtal.

2. Håll ett bra tempo
Låt inte alla tala till punkt, det är inte alla som förstår värdet av att uttrycka sig kort och kärnfullt. Led samtalet framåt med ett tempo som gör det intressant att lyssna på. Det kan vara svårt att avbryta, men ett sätt är att ta frågan vidare till en annan person i panelen, att säga att vi får fördjupa den frågeställningen en annan gång, att be om ett kort och konkret svar eller att byta frågeställning helt.

3. Lyssna
Det här är nog det svåraste som moderator. Att lyssna och vara lyhörd för vad paneldeltagarna säger samtidigt som du ska leda samtalet framåt, ha koll på vilka frågor som ska ställas, om publiken ska involveras… Det är lätt att vara för fast i sitt manus och hålla sig till det, men gör samtalet platt. Det är viktigt att du lyssnar så att du kan ställa följdfrågor, hänga på en viktig vinkel, utan att för den skull tappa tråden och tempot. Det kräver sin koncentration.

4. Strunta i dina egna åsikter
Det är inte helt ovanligt att moderatorer som inte har det som professionellt yrke vill framföra sina egna åsikter och briljera med sina kunskaper när de leder en debatt. Det kan bli tröttsamt för publiken, då de inte är där för att lyssna på dig. Vad du tycker är inte de viktiga, du är där för att leda samtalet. Självklart ska du vara skarp och tydlig i dina frågeställningar, men det är skillnad mot att framföra egna åsikter.

5. Involvera publiken
Hur mycket man ska involvera publiken kan skilja sig från gång till gång. Oftast kan det vara fint att låta dem komma med sina frågor i slutet av samtalet, men se till att en frågeställare inte tar över för mycket. Och om någon inte ställer en fråga utan bara vill framföra en egen åsikt så fråga om vederbörande har en konkret fråga, om inte gå vidare. Visserligen kan även exempel och åsikter tillföra ved i brasan, men långt ifrån alltid.

6. Var flexibel
En stor del av charmen med att leda direktsända möten och seminarier, är att vad som helst kan hända. Om du är förberedd är det så mycket lättare att vara flexibel och hantera det som uppkommer i stunden som du kanske inte räknat med.

Under Almedalsveckan för två år sedan hände det kanske mest märkliga under hela min moderatorkarriär när finansminister Magdalena Andersson gav mig en utmaning med 30 sekunders förberedelsetid. Läs gärna om det här.

Så var förberedd. Var flexibel. Och lycka till som moderator. Det roligaste jobbet av alla!

Anna Bellman som moderator i Almedalen

Pin It on Pinterest

Share This